Diretoria Atual

2004/2005
Presidente: Arq. Lia Dietschi
Vice Presidente: Arq. Nívia Mª S. Vittore